Jaarstukken 2019

Paragrafen

D. Financieringen

De Bank Nederlandse gemeenten (BNG) heeft als huisbankier gefungeerd. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de diensten van de Rabobank en de ING.