Jaarstukken 2019

Paragrafen

D. Financieringen

Beleggingsportefeuille
Er zijn geen overtollige financiële middelen uitgezet.

Leningenportefeuille
Er zijn geen nieuwe leningen afgesloten. De totale leningportefeuille per 31 december ziet er als volgt uit:

Tabel: Leningenportefeuille

Bedragen x € 1.000

Lening

Bij

Soort lening

Rente%

Stand
1-1-2019

Rente

Aflossing

Stand
31-12-2019

Einddatum

1141

BNG

Annuïteit

5,98

615

28

193

422

2021

1144

NWB

Lineair

4,9175

19.167

902

833

18.334

2041

1145

BNG

Lineair

2,415

4.000

81

1.000

3.000

2022

1146

Prov. Flevoland

Lineair

0,495

4.900

21

700

4.200

2025

Totaal

28.682

1.032

2.726

25.956