Jaarstukken 2019

Paragrafen

D. Financieringen

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

In de begroting is er vanuit gegaan dat sprake zou zijn van een financieringsoverschot. In de praktijk is hier gedurende het gehele jaar sprake van geweest.
In de begroting is mandaat gegeven voor het aantrekken van kort geld (kasgeldleningen) en lang geld tot een maximum van 8 miljoen euro. Omdat geen sprake is geweest van een financieringstekort is het mandaat niet ingezet.

ga terug