Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht van lasten en baten in de Jaarrekening 2019

Bedragen x € 1.000

Primaire begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Jaarrekening 2019

Verschil begroting jaarrekening

No.

Naam

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1

Bestuurlijk domein

8.036

-1.520

6.515

8.448

-1.474

6.974

8.418

-1.438

6.980

30

-36

-6

2

Sociaal domein

55.179

-14.464

40.715

55.473

-14.655

40.817

56.144

-15.529

40.615

-671

874

202

3

Fysiek domein

19.992

-14.123

5.869

21.329

-13.820

7.509

17.725

-12.882

4.843

3.603

-938

2.665

A

Totaal gerealiseerd programma's

83.207

-30.107

53.099

85.250

-29.950

55.300

82.288

-29.849

52.438

2.962

-100

2.862

Algemene dekkingsmiddelen

2.118

-65.868

-63.749

1.614

-64.830

-63.216

1.674

-65.494

-63.819

-60

663

603

Overhead

13.062

-555

12.507

13.442

-681

12.761

13.134

-783

12.351

308

102

410

Vennootschapsbelasting

24

0

24

24

0

24

38

0

38

-14

0

-14

Onvoorzien

50

0

50

50

0

50

0

0

0

50

0

50

B

Totaal gerealiseerd

98.461

-96.530

1.931

100.380

-95.461

4.919

97.134

-96.126

1.008

3.246

665

3.911

B

Totaal toevoeging en onttrekking reserves

1.997

-3.173

-1.176

4.138

-7.591

-3.453

4.318

-8.742

-4.424

-181

1.151

970

C

Totaal gerealiseerd saldo baten en lasten (A en B)

100.458

-99.703

754

104.518

-103.052

1.466

101.453

-104.868

-3.416

3.065

1.816

4.881

ga terug