Jaarstukken 2019

Programma's

Algemene dekkingsmiddelen

Algemeen

Onder de Algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene inkomstenbronnen van de gemeente opgenomen. Deze worden met name gevormd door de lokale heffingen en de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast komen er nog inkomsten en uitgaven uit de financieringsfunctie van de gemeente. De heffingen worden uitgebreid toegelicht in paragraaf A Lokale heffingen en de toelichting over de financieringsfunctie is opgenomen in paragraaf D Financieringen.

De onderdelen Overhead, Vennootschapsbelasting en post Onvoorzien worden apart toegelicht.

ga terug