Jaarstukken 2019

Programma's

Heffing van de Vennootschapsbelasting

Heffing van de Vennootschapsbelasting

Bedragen x € 1.000

Totale programmakosten

Primaire Begroting 2019

Wijziging Begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Jaarrekening 2019

Begroting - Jaarrekening

LastenVennootschapsbelasting

24

0

24

38

-14

BatenVennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Saldo

24

0

24

38

-14

Algemeen

Voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting bedraagt € 37.926,-.

ga terug