Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 1 Bestuurlijk domein

Algemeen

Het Bestuurlijk domein betreft de onderdelen bestuur, samenwerking, dienstverlening, economische zaken, veiligheid, vergunning en handhaving. Onderwerpen die binnen dit domein spelen zijn vooral inspraak door burgers, samenwerking op economisch terrein, ontwikkeling digitale dienstverlening en aandacht voor fysieke veiligheid en de veiligheidsbeleving van de inwoners.

Verdeling over programmaonderdeel

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 8.418

9,6 %

Baten

€ 1.438

1,5 %

ga terug