Jaarstukken 2019

Paragrafen

E. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering heeft betrekking op de volgende ondersteunende onderdelen binnen de ambtelijke organisatie:

  • Personeel & organisatie.
  • Planning & control, inclusief administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).
  • Informatievoorziening, informatie- en communicatietechnologie (ICT).
  • Facilitaire zaken.
  • Juridische kwaliteitszorg.
  • Communicatie.
  • Inkoop.

Op een aantal onderdelen volgt hierna een toelichting.

ga terug