Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Grondslagen voor de verslaggeving, algemeen

Bij het samenstellen van de jaarrekening zijn de voorschriften zoals opgenomen in het BBV toegepast.
Verder is rekening gehouden met de gebruikelijke beginselen op het terrein van verslaggeving, zoals het voeren van een bestendige gedragslijn en het hanteren van het voorzichtigheids- en realisatiebeginsel.

ga terug