Jaarstukken 2019

Paragrafen

D. Financieringen

De tarieven voor korte leningen zijn als gevolg van het zeer ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank weer uitermate laag, rond -0,3%. In de loop van het jaar is ook de kapitaalrente verder gedaald naar waarden onder 1%. Het aantrekken van korte en lange geldleningen is door de Wet fido beperkt tot de financieringsbehoefte van de gemeente.
Gedurende het gehele jaar is er sprake van een positief saldo op de schatkistrekening en is er geen behoefte geweest om financiële middelen aan te trekken.